חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

מחירים

בחרו את התוכנית המתאימה עבורכם

סטודנטים

300 לרבעון
 • דוחות ללא הגבלה לכל יישות
 • מערכת ליצירה וניהול דוחות
 • סטטיסטיקות בסיסיות
 • דוחות ביקורת שנתיים בלבד, ללא ודוחות סקירה רבעוניים
 • תקינה ישראלית Israeli GAAP בלבד
 • צורות ההתאגדות - חברה בע"מ, חברה לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות
 • ללא רגולציה - ללא תמיכה בחוקים ותקנות

משרד קטן

3,000 לשנה
 • דוחות ללא הגבלה לכל יישות
 • מערכת ליצירה וניהול דוחות
 • סטטיסטיקות בסיסיות
 • דוחות ביקורת שנתיים בלבד, ללא ודוחות סקירה רבעוניים
 • תקינה ישראלית Israeli GAAP בלבד
 • צורות ההתאגדות - חברה בע"מ, חברה לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות
 • ללא רגולציה - ללא תמיכה בחוקים ותקנות

משרד בינוני

6,000 לשנה
 • דוחות ללא הגבלה לכל יישות
 • מערכת ליצירה וניהול דוחות
 • סטטיסטיקות מתקדמות
 • דוחות ביקורת שנתיים ודוחות סקירה רבעוניים
 • תקינה ישראלית ובינלאומית Israeli GAAP + IFRS
 • צורות ההתאגדות - חברה בע"מ, חברה לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות
 • ללא רגולציה - ללא תמיכה בחוקים ותקנות

משרד גדול

9,000 לשנה
 • דוחות ללא הגבלה לכל יישות
 • מערכת ליצירה וניהול דוחות
 • סטטיסטיקות מתקדמות
 • דוחות ביקורת שנתיים ודוחות סקירה רבעוניים
 • תקינה ישראלית ובינלאומית Israeli GAAP + IFRS
 • צורות ההתאגדות - חברה בע"מ, חברה לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות, תאגיד בנקאי וחברת ביטוח
 • רגולציה מלאה - כולל תמיכה בחוקים ותקנות
ניתן להירשם למסלול התנסות, למשך 24 שעות, בעלות של 15 ש"ח.