חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

מחירים

בחרו את התוכנית המתאימה עבורכם

סטודנטים

300 ש"ח לרבעון

דוחות ללא הגבלה ללא הגבלת דוחות לכל יישות
מערכת ניהול דוחות מערכת ליצירה וניהול דוחות
סטטיסטיקות בסיסיות דוחות לפי חתכים סטטיסטיים
ביקורת דוחות ביקורת שנתיים בלבד
תקינה ישראלית Israeli GAAP בלבד
מרבית צורות ההתאגדות חברה בע"מ, חברה לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות
ללא רגולציה ללא תמיכה בחוקים ותקנות

משרד קטן

3,000 ש"ח לשנה

דוחות ללא הגבלה ללא הגבלת דוחות לכל יישות
מערכת ניהול דוחות מערכת ליצירה וניהול דוחות
סטטיסטיקות בסיסיות דוחות לפי חתכים סטטיסטיים
ביקורת דוחות ביקורת שנתיים בלבד
תקינה ישראלית Israeli GAAP בלבד
מרבית צורות ההתאגדות חברה בע"מ, חברה לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות
ללא רגולציה ללא תמיכה בחוקים ותקנות

משרד בינוני

6,000 ש"ח לשנה

דוחות ללא הגבלה ללא הגבלת דוחות לכל יישות
מערכת ניהול דוחות מערכת ליצירה וניהול דוחות
סטטיסטיקות מתקדמות דוחות לפי חתכים סטטיסטיים
ביקורת + סקירה כולל דוחות סקירה רבעוניים
תקינה ישראלית ובינלאומית Israeli GAAP + IFRS
מרבית צורות ההתאגדות חברה בע"מ, חברה לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית, שותפות
רגולציה חלקית תקנות ניירות ערך בלבד

משרד גדול

9,000 ש"ח לשנה

דוחות ללא הגבלה ללא הגבלת דוחות לכל יישות
מערכת ניהול דוחות מערכת ליצירה וניהול דוחות
סטטיסטיקות מתקדמות דוחות לפי חתכים סטטיסטיים
ביקורת + סקירה כולל דוחות סקירה רבעוניים
תקינה ישראלית ובינלאומית Israeli GAAP + IFRS
כל צורות ההתאגדות כל סוגי ההתאגדות כולל תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח
רגולציה מלאה כל החוקים והתקנות

 

ניתן להירשם למסלול התנסות, למשך 24 שעות, בעלות של 15 ש"ח.