חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן סקירה 1

שם: תקן סקירה 1

בדבר: סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות

סוג: תקן סקירה

תאריך פרסום: נובמבר 2008

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: סקירת מידע כספי לתקופות ביניים שתאריך המאזן האחרון הכלול בו הוא 31.3.2009 או לאחר מכן.