חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 8

שם: תקן חשבונאות 8

בדבר: פעילויות מופסקות

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: מאי 2001

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: