חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 6

שם: תקן חשבונאות 6

בדבר: גילוי השפעה של תקני חשבונאות חדשים

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: יוני 2000

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: