חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 4

שם: תקן חשבונאות 4

בדבר: עבודות ע"פ חוזה ביצוע

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: יולי 1999

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: