חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 31

שם: תקן חשבונאות 31

בדבר: תיקון תקן חשבונאות 22, מכשירים פיננסיים : גילוי והצגה

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: נובמבר 2007

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008 או לאחר מכן.