חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 30

שם: תקן חשבונאות 30

בדבר: נכסים בלתי מוחשיים

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: מרץ 2007

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: