חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 28

שם: תקן חשבונאות 28

בדבר: תיקון הוראות המעבר בתקן חשבונאות 27, רכוש קבוע

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: אפריל 2007

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול על דוחות כספיים החל מהתקופה השנתית הראשונה המתחילה ביום 1 בינואר, 2007 או לאחר מכן.