חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 27

שם: תקן חשבונאות 27

בדבר: רכוש קבוע

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: ספטמבר 2006

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2007, או לאחר מכן.

תיקונים: תוקן בתקן חשבונאות 28