חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 26

שם: תקן חשבונאות 26

בדבר: מלאי

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: אוגוסט 2006

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2007 או לאחר מכן.