חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 25

שם: תקן חשבונאות 25

בדבר: הכנסות

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: פברואר 2006

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה חל על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2006 או לאחר מכן.