חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 24

שם: תקן חשבונאות 24

בדבר: תשלום מבוסס מניות

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: אוגוסט 2005

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה חל על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2006 או לאחר מכן. יישום מוקדם מומלץ. אם התקן מיושם בדוחות כספיים לתקופות המתחילות לפני 1 בינואר 2006 , יש לתת גילוי לעובדה זו.