חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 22

שם: תקן חשבונאות 22

בדבר: מכשירים פיננסיים : גילוי והצגה

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: יולי 2005

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן חשבונאות זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2006 או לאחר מכן.

תיקונים: תוקן בתקן חשבונאות 31