חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 21

שם: תקן חשבונאות 21

בדבר: רווח למניה

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: פברואר 2006

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול על דוחות כספיים המתייחסים לתקופות המתחילות ב- 1 בינואר, 2006 או לאחר מכן. יש ליישם למפרע את הוראות התקן על נתוני ההשוואה של הרווח למניה המתייחסים לתקופות קודמות.