חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 19

שם: תקן חשבונאות 19

בדבר: מיסים על הכנסה

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: אוגוסט 2002

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן חשבונאות זה יחול לגבי דוחות כספיים המתייחסים לתקופות המתחילות ב-1 בינואר, 2005 או לאחר מכן. הוועדה מעודדת יישום מוקדם.