חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 18

שם: תקן חשבונאות 18

בדבר: דיווח כספי על ידי קופות חולים

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: פברואר 2004

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול על דוחות כספיים לשנה המתחילה ביום 1 בינואר 2004 או לאחר מכן.

תיקונים: תוקן בתקן חשבונאות 27