חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 15

שם: תקן חשבונאות 15

בדבר: ירידת ערך נכסים

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: ינואר 2009

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: