חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 14

שם: תקן חשבונאות 14

בדבר: דיווח כספי לתקופות ביניים

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: אוגוסט 2002

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול לגבי דוחות כספיים לתקופות המתחילות ב-1 בינואר 2003, או לאחר מכן.