חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 12

שם: תקן חשבונאות 12

בדבר: הפסקת התאמה של דוחות כספיים

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: אוקטובר 2001

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה:  מועד המעבר לדיווח כספי נומינלי בהתאם לתקן זה הוא:
א. 31 בדצמבר 2002, לתאגידים ששנת הדיווח שלהם מסתיימת ביום 31 בדצמבר.
ב. המועד בו מסתיימת שנת הדיווח הראשונה לאחר 29 בספטמבר 2002, לתאגידים ששנת הדיווח שלהם אינה מסתיימת ביום 31 בדצמבר.

תיקונים: תוקן בתקן חשבונאות 17