חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 1

שם: תקן חשבונאות 1

בדבר: אחזקותיהן של קרנות הון סיכון

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: מרץ 1998

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: