חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 99

שם: תקן ביקורת 99

בדבר: תיקון תקן ביקורת 90 בדבר "הנוסח האחיד (בלתי מסוייג) של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים"

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: ינואר 2009

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: דוחות כספיים שתאריך אישורם הוא אחרי 25 בינואר 2009 ותאריך המאזן האחרון הכלול בהם אינו אחרי 15 בדצמבר 2009 (התחולה תוקנה בתקן ביקורת 102).

תיקונים: תוקן בתקן ביקורת 102