חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 97

שם: תקן ביקורת 97

בדבר: ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: דצמבר 2007

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008 או לאחר מכן.