חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 96

שם: תקן ביקורת 96

בדבר: שימוש בעבודת מומחה

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: דצמבר 2007

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 31 בדצמבר 2007 או לאחר מכן.