חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 95

שם: תקן ביקורת 95

בדבר: הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של סחר אלקטרוני (E-COMMERCE)

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: יולי 2006

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2007 או לאחר מכן.