חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 9

שם: גילוי דעת 9 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 9)

בדבר: הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: יולי 1973

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: