חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 88

שם: גילוי דעת 88 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 88)

בדבר: התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: דצמבר 2004

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2005 או לאחר מכן.