חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 86

שם: גילוי דעת 86 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 86)

בדבר: מהותיות בביקורת

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: אוגוסט 2004

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2005 או לאחר מכן.