חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 85

שם: גילוי דעת 85 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 85)

בדבר: דגימה בביקורת

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: מרץ 2004

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המסתיימות ביום 31 בדצמבר 2004 או לאחר מכן.