חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 84

שם: גילוי דעת 84 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 84)

בדבר: אישורים חיצוניים

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: דצמבר 2003

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המסתיימות ביום 31 בדצמבר 2004 או לאחר מכן.