חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 83

שם: גילוי דעת 83 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 83)

בדבר: ראיות ביקורת – שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: דצמבר 2003

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המסתיימות ביום 31 בדצמבר 2004 או לאחר מכן.