חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 82

שם: גילוי דעת 82 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 82)

בדבר: ראיות ביקורת

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: דצמבר 2003

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2005 או לאחר מכן.