חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 81

שם: גילוי דעת 81 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 81)

בדבר: ביקורת אומדנים בחשבונאות

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: יולי 2003

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לשנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2003 או לאחר מכן.