חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 8

שם: גילוי דעת 8 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 8)

בדבר: דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: דצמבר 1972

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: מיום פרסומו.