חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 78

שם: גילוי דעת 78 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 78)

בדבר: התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: יולי 2003

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003 או לאחר מכן.