חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 77

שם: גילוי דעת 77 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 77)

בדבר: ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: יולי 2003

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003 או לאחר מכן.