חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 76

שם: גילוי דעת 76 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 76)

בדבר: תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: פברואר 2003

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על דוחות כספיים שתאריך המאזן האחרון הכלול בהם הוא 31 בדצמבר 2003 או לאחר מכן.