חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 75

שם: גילוי דעת 75 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 75)

בדבר: מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: פברואר 2003

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על מידע אחר המתפרסם יחד עם דוחות כספיים מבוקרים שתאריך המאזן האחרון הכלול בהם הוא 31 בדצמבר 2003 או לאחר מכן.