חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 74

שם: גילוי דעת 74 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 74)

בדבר: תכנון הביקורת

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: ינואר 2002

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על דוחות כספיים שתאריך המאזן האחרון הכלול בהם הוא 31 בדצמבר 2002 או לאחר מכן.