חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 73

שם: גילוי דעת 73 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 73)

בדבר: מטרת ביקורת דוחות כספיים ועקרונות כלליים לעריכת ביקורת

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: ינואר 2002

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: ממועד הפרסום.