חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 72

שם: גילוי דעת 72 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 72)

בדבר: דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: ינואר 2002

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: חל על ביקורת של דוחות כספיים שתאריך המאזן האחרון הכלול בהם הוא 31 בדצמבר 2001 או לאחר מכן ושתאריך דוח רואה החשבון המבקר המתייחס אליהם הוא 15 בפברואר 2002 ואילך.