חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 70

שם: גילוי דעת 70 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 70)

בדבר: תיקון גילוי דעת 7 בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: אפריל 1999

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על דוחות מיוחדים של רואי חשבון הנחתמים אחרי 31 בדצמבר 1999.