חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 67

שם: גילוי דעת 67 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 67)

בדבר: תדריך בדבר בקרת איכות במשרדי רואי חשבון

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: ינואר 1997

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: מיום פרסומו.