חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 52

שם: גילוי דעת 52 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 52)

בדבר: נהלי ביקורת לגבי עיסקאות עם צדדים קשורים

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: ספטמבר 1989

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: מיום פרסומו.