חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 21

שם: גילוי דעת 21 (בהמשך שונה לתקן ביקורת 21)

בדבר: הצהרת מנהלים

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: דצמבר 1979

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: מיום פרסומו.