חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 105

שם: תקן ביקורת 105

בדבר: הארכת תוקף תקן ביקורת 104 "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

סוג: תקן ביקורת

תאריך פרסום: דצמבר 2011

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: על דוחות ליום 31 בדצמבר 2010 -2011 בלבד שנחתמו אחרי 1 בפברואר 2011