חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 104

שם: תקן ביקורת 104

בדבר: ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: ינואר 2011

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: על דוחות ליום 31 בדצמבר 2010 בלבד שנחתמו אחרי 1 בפברואר 2011 (התחולה תוקנה בתקן ביקורת 105). על דוחות ליום 31 בדצמבר 2010 -2011 בלבד שנחתמו אחרי 1 בפברואר 2011

תיקונים: תוקן בתקן ביקורת 105