חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 103

שם: תקן ביקורת 103

בדבר: ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: ינואר 2011

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: החל מדוחות ליום 31 בדצמבר 2010 שנחתמו אחרי 1 בפברואר 2011