חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 102

שם: תקן ביקורת 102

בדבר: תיקון תקן ביקורת 99 "תיקון תקן ביקורת 90 בדבר 'הנוסח האחיד (בלתי מסוייג) של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים' "

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: ינואר 2010

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים שתאריך אישורם הוא לאחר 25 בינואר 2009.