חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן ביקורת 100

שם: תקן ביקורת 100

בדבר: אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רואה החשבון המבקר

סוגתקן ביקורת

תאריך פרסום: יוני 2009

גוף מפרסםלשכת רואי חשבון בישראל

תחולה: תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים שתאריך המאזן האחרון הכלול בהם הוא 31 בדצמבר 2009 או לאחר מכן.