חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

פיסקת תוספות

תוכן פיסקת התוספות בדוח של רואה החשבון המבקר נקבע בסעיף 6.5 בתקן ביקורת 90. התקן קובע כי פסקת התוספות באה לענות על דרישות מיוחדות של רשויות או חוקים בארץ ובחו"ל.

שמה של הפיסקה הוא "פיסקת התוספות לנוסח האחיד" היות והיא מוצגת בתקן העוסק בנוסח האחיד (בלתי מסוייג) של דוח רואה חשבון מבקר. יחד עם זאת, ניתן להוסיף תוספות גם לדוח הכולל שינוי מהנוסח האחיד.

מיקומה של הפסקת התוספות בסוף הדוח, לפני התאריך והחתימה.